Test emoční inteligence - EQ TEST

Všeobecné podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky pro užívání internetových stránek eqtesty.cz


Provozovatel:

Filip Katzer
(dále jako „Provozovatel“)
kontaktní e-mail: info (at) eqtesty (dot) cz

Uživatel:

Za uživatele se považuje každý návštěvník internetových stránek www.eqtesty.cz
(dále jen Uživatel)

Práva a povinnosti Provozovatele:

Poskytnutím osobních údajů uděluje Uživatel Provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů a pro užití osobních údajů ke kontaktu s Uživatelem. Provozovatel zajistí, že osobní data nebudou poskytnuta žádné třetí straně, a na požádání Uživatele budou jeho osobní data po dokončení EQ testu vyjmuta z databáze Provozovatele.
Provozovatel má právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem a v jakékoli záležitosti kontaktovat Uživatele.
Provozovatel má právo kterémukoli Uživateli pozastavit přístup www.eqtesty.cz a to i bez udání důvodu.

Provozovatel neodpovídá za:


Práva a povinnosti Uživatele:

Uživatel je povinen dodržovat Všeobecné podmínky internetových stránek, na kterých Provozovatel provozuje www.eqtesty.cz . Užíváním stránek vyjadřuje Uživatel plný souhlas s těmito pravidly a bude se jimi řídit. Pokud se Uživateli objeví neočekávaná chyba, popř. se nemůže dostat ke svému výsledku testu, může kontaktovat technickou podporu Provozovatele na jeho kontaktním e-mailu uvedeném výše. Uživatel má právo oznámit ukončení účasti v testu bez uvedení důvodu.


Výsledek testu:

Je Uživateli poskytnut za využití technologie PRSMS. Cena SMS je 79 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje Airtoy a.s., Infolinka 602 777 555, www.platmobilem.cz. Poskytování služeb se řídí právními předpisy České Republiky.

Tyto podmínky jsou platné od 28. října 2010. Provozovatel se vyhrazuje právo změnit kdykoliv obchodní podmínky. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.