10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Zbývající čas na tuto otázku: s.

Výrok

„ Neverbální komunikace je důležitější a podává víc informací než komunikace verbální. “S výrokem